Ο χρόνος παράδοσης του βίντεο είναι λίγο μεγαλύτερος και κυμαίνεται από 4 – 7 μήνες μετά τον γάμο. Το μοντάζ είναι μία δημιουργική αλλά χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί την υπομονή όλων μας.