Η δέσμευση της ημερομηνίας για την φωτογράφιση του γάμου σας γίνεται με την καταβολή της προκαταβολής του 30% του τελικού ποσού και με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.