Φωτογράφος του γάμου σας σε όλες τις επιλογές είναι ο Νίκος Τσιόκας. Δεν κλείνω διπλούς – τριπλούς γάμους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν πρόκειται να σας στείλω κάποιον άλλον να φωτογραφήσει τον γάμο σας.